Funkcja jednowartościowa

funkcją, która przyjmuje dla każdej wartości argumentu, dla którego jest zdefiniowana tylko jedna wartość (w przeciwieństwie do funkcji wielowartościowej). Na przykład f (x) = x 2 to O.F. , podczas gdy f (x) =

nie jest O. f. (dla każdej wartości x , różnej od zera, odpowiadają dwie wartości funkcji, które różnią się znakiem).

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.

Popularne Wiadomości

Zalecane, 2018

Milyukova uwaga
Wielka sowiecka encyklopedia

Milyukova uwaga

Dokument dyplomatyczny Minister Spraw Zagranicznych burżuazyjnych Tymczasowy Rząd Milukowa rządów Ententy w dniu 18 kwietnia (1 maja), 1917, w celu wyjaśnienia stanowiska Rządu Tymczasowego w kwestii wojny i pokoju. Deklaracja Rządu Tymczasowego na zamówienie Rosji w wojnie [28 marca (10 kwietnia)] zawiera elementy, które siać w masach złudzenie rychłego końca wojny (zrzeczenie się aneksji i odszkodowań, uznanie prawa narodów do samostanowienia, i tak dalej.
Czytaj Więcej