Powyżej

skrót dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego.

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.

Popularne Wiadomości

Zalecane, 2018

Onohoy
Wielka sowiecka encyklopedia

Onohoy

Osiedle typu miejskiego w powiecie Zaigraevsky z Buriacji ASSR. Znajduje się na lewym brzegu rzeki. Uda (dopływ Selengi). J.-d. stacja o 40 km do Sankt-Petersburga. z Ulan-Ude. 10 tysięcy mieszkańców (1970). Przeładunek drewna w połączeniu z obróbką drewna. Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia.
Czytaj Więcej
Char
Wielka sowiecka encyklopedia

Char

Stałych pozostałości palnych gdy Semicoking (zob. Semicoking) paliw stałych. Właściwości i skład paliwa zależą od rodzaju paliwa i metody półkoksowania. Zawiera do 10-15% substancji lotnych. Szkodliwe zanieczyszczenia to popiół i siarka. P. - legkozagorayuscheesya paliwo przeznaczone do palenia, o wysokiej wartości opałowej nie mniej niż 309 mJ / 3 (7400 kcal / mol 3 ).
Czytaj Więcej