Zanieczyszczenie

zastosowanie sproszkowanych pestycydów w postaci opryskowej zapylaczami roślin, gleby, ciała owadów itp. Do zwalczania szkodników, chorób i chwastów . -x. i kultury leśne. Dla O. stosowanie pestycydów w postaci pyłów. Zastosowane preparaty muszą mieć dobrą zdolność natryskiwania, właściwość równomiernego nakładania na obrabiane powierzchnie i minimalnie przenoszone przez wiatr. O. spędzajcie rano i wieczorem, a tylko w chłodną, ​​pochmurną pogodę - po południu. Czas O. wyznaczony w zależności od cech biologicznych szkodników i patogenów. -x. roślin, a także z warunków meteorologicznych. Zużycie pyłu wynosi 10-50 (zwykle 15-25) kg / ha . Stosowany w suchych miejscach, gdzie opryskiwanie jest trudne ze względu na wysokie zużycie wody. Główną wadą OA jest poważne zanieczyszczenie powietrza. O. jest wypierane przez rozpylanie na małą skalę, bardziej wydajne i produktywne.

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.

Popularne Wiadomości

Zalecane, 2019

105-F
Podręcznik GOSP

105-F

GOST R ISO 105-F {-99} tekstyliów. Określenie stabilności koloru. Część F. Norma tkaniny sąsiadująca. Wymagania techniczne. ACS: 59. 080. 01 КГС: М09 Metody badań. Pakowanie. Znakowanie Działanie: Ponieważ 01. 01. 2002 Uwaga: zawiera autentycznego tekstu ISO 105-K-85 Treść tego dokumentu :. GOST ISO 105-K „włókienniczego Określenie stabilności Część F.

Czytaj Więcej
16148
Podręcznik GOSP

16148

GOST 16148} {-79 pudełka deski na łożyska toczne. Warunki techniczne. ACS: 55. 160 CHS: skrzynki drewniane D71 Zamiast GOST 16148-70 Działanie: C 01. 01. 82 Zmodyfikowana I & C 12/83 , 7/88, 7/90 Uwaga: ponowne wydanie 1984 Treść dokumentu: GOST 16148 "Szuflady na łożyska toczne." Specyfikacje. " Podręcznik GOST.

Czytaj Więcej
Materiał / rzeczowe aktywa
Słownik finansowy

Materiał / rzeczowe aktywa

Materiał / rzeczowe aktywa (rzeczowe aktywa) Aktywa, które można dotknąć, to znaczy, tj. obiekty fizyczne. Jednak aktywa będące przedmiotem leasingu i akcje spółek są klasyfikowane jako rzeczowe aktywa trwałe. Dlatego jest - prawdziwy majątek organizacji, w przeciwieństwie do aktywów, takich jak „wartości firmy”, patentów i znaków towarowych, które są bardziej nieuchwytne niż wynajem i promocje.

Czytaj Więcej
51170
Podręcznik GOSP

51170

GOST R 51170 {-98} Jakość informacji o usługach. Warunki i definicje. ACS: 01. 040. 35, 35. 020 CHS: P00 Warunki i oznaczenia Działanie: C 01. 01. 99 Uwaga: reedycja 2005 Sat Technologia informacyjna”.. terminy i definicje „ tekst dokumentu: GOST R 51170” Jakość usług informacyjnych terminów i definicji „ gości Directory, .

Czytaj Więcej
AKTYWA
Słownik finansowy

AKTYWA

Aktywa (stock) 1 w brytyjskich papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu (Patrz: .. loszek (cenny bezpieczeństwa), wydane przez rząd, władze lokalne lub przedsiębiorstwa takie samo ustalone oznaczenie, często po 100 GBP, często z datą wykupu, Tam, gdzie ich właściciele otrzymują pełną wartość nominalną, są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych, a ich kurs walutowy waha się, ale zależy od takich czynników, jak zysk i czas pozostały do ​​terminu zapadalności.

Czytaj Więcej
W kroku
Słownik finansowy

W kroku

W kroku (na strumień) Określenie używane w odniesieniu do inwestycji lub aktywów generujących oczekiwanego dochodu. Finanse. Słownik objaśniający. 2 wyd. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Brian Butler, Brian Johnson, Graham Seadwell i inni, ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 2000. .

Czytaj Więcej