Całkowita własność udział współwłaścicieli

Całkowita własność udział współwłaścicieli
Wszystkich własności akcji współwłaścicielami - od kondominium, zaprojektowane do obsługi więcej niż jednego właściciela za korzystanie i dostęp do pomieszczeń, jest ściśle związana z nimi cel. Zobacz Ponadto: Condominiums

Finam słownik finansowy Finam.

.

Popularne Wiadomości

Zalecane, 2019

27370
Podręcznik GOSP

27370

{GOST 27370 - Obsady szczotkowe 87} dla grupy ślizgowe pierścienie typu R RA ACS: .. 29 10 160 CHS: produkty E37 elektro Działanie: C 01. 07. 88 Uwagi odpowiada IEC 778-84 tekst dokumentu. GOST 27370 "Obsady szczotkowe do pierścieni ślizgowych typu P RA" Reference GOST 2009. -

Czytaj Więcej
Komisja Rewizyjna
Słownik finansowy

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna - wybierani corocznie na walnym zgromadzeniu kontrolnego organu, który reprezentuje interesy akcjonariuszy. . W języku angielskim: Prowizja Weryfikacja Synonimy angielski: Komisja Rewizyjna Zob. Ponadto: Rady Dyrektorów Spółek Akcyjnych Finam Słownik Finam. .

Czytaj Więcej
Dywersyfikacja naiwna
Słownik finansowy

Dywersyfikacja naiwna

Naiwny dywersyfikacja Naiwny Dywersyfikacja - strategia, która zakłada, że ​​inwestor po prostu inwestuje w wielu różnych aktywów i ma nadzieję, że rozpraszanie oczekiwanego zwrotu W tym samym czasie portfel maleje. Po polsku: dywersyfikacja naiwna również: Dywersyfikacja portfela papierów wartościowych Finałowy słownik Finam.

Czytaj Więcej
Ryzyko podstawowe
Słownik finansowy

Ryzyko podstawowe

Ryzyko Equity Ryzyko inwestycji w akcje - ryzyko strat w wyniku niekorzystnych skutków zmian na rynku akcji, w tym: - zmiany cen akcji; - zmiany w zmienności cen akcji; - zmiany relacji między ceną różnych akcji lub indeksów giełdowych; - zmiany w wysokości wypłat dywidendy. W języku angielskim: Ryzyko inwestycji w akcje Ponadto: Ryzyko kursowe Transakcje giełdowe Finałowy słownik Finam.

Czytaj Więcej
25702. 15
Podręcznik GOSP

25702. 15

Standardowe 25702. 15 -83} {rzadkiego metalu koncentratów. Metody oznaczania pięciotlenku fosforu. ACS: 73. 060. 99 КГС: A39 Metody badań. Pakowanie. Znakowanie Zamiast GOST 22939. 4-78 Działanie: C 01. 07. 84 Zmodyfikowany Uwaga: reedycji w kolekcji "GOST 25702. 0-83" tekst dokument 1994: GOST 25702.

Czytaj Więcej
Integracja
Słownik finansowy

Integracja

Integracja (integracja) związek z dwóch lub większej liczby spółek znajdujących się pod wspólną kontrolą w celu obopólnych korzyści, ograniczenia konkurencji, obniżenia kosztów poprzez zmniejszenie kosztów ogólnych, większego udziału w rynku, łącząc zasoby techniczne i finansowe, współpracę w .. dziedzinie badań i rozwoju, itp poziomych (warunkami mogą być używane lub pozioma boczna) integrując wszystkie firmy nosić ten sam etap procesu produkcyjnego lub wytwarzają te same produkty i usługi; więc rywalizują ze sobą.

Czytaj Więcej
PRODUKT
Słownik finansowy

PRODUKT

PRODUKT (towar) 1. Artykuły, takie jak kukurydza, kawa, kakao, wełna, bawełna, juta, gumy brzuchy wieprzowych lub sok pomarańczowy, czasami nazywane „miękkie” towary (miękkiego towaru lub nietrwałe) lub metale i inne materiały stałe zwane wyroby „twarde” ( twarde towary), które są sprzedawane na rynku towarowym (rynek towarowy).

Czytaj Więcej
28306
Podręcznik GOSP

28306

GOST 28306} {-89 do sadzarki ziemniaczanych. Metody testowania. ACS: 65. 060. 30 KGS: Г99 Metody badań. Pakowanie. Znakowanie Działanie: C 01. 07. 90 Tekst dokumentu: GOST 28306 "dla metod badawczych sadzarki ziemniak .." Katalog gości. 2009.

Czytaj Więcej